Fastelavn/ Generalforsamling

Fastelavnsfest:
Lørdag d. 13-2-2021kl.13.00
 
Rideklubben inviterer til fastelavnshygge.
Ringridning (så husk ridehjælm), tøndeslagning, præmier til bedst udklædte m.v. Rideklubben byder endvidere på øl, sodavand og fastelavnsboller. Alle er velkomne

GENERALFORSAMLING PETERSMINDE RIDEKLUB

Indkaldt pr. 1-1.2021

Lørdag d.13-02-2020 kl. 14.30 På Petersminde Ridecenter. Afholdes i rytterstuen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forældre der er interesserede i at høre om foreningens arbejde, eller lyst til at give en hånd med ved nogle af vores arrangementer, er velkomne til at deltage. Er i forhindret i at komme, men gerne vil deltage i klubbens arbejde, hjælpe til ved arrangementer m.v. så giv besked til Inge, Alex eller en fra bestyrelsen.

Er du under 18 år, og ønsker at deltage i stævneudvalget, hører vi gerne fra dig. Det er super hyggeligt når vi mødes og planlægger forskellige arrangementer. J

Dagsorden:

 1.         Valg af dirigent.

 2.         Beretning.

 3.         Valg af stemmetællere.

 4.         Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

 5.         Behandling af indkomne forslag

 6.         Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Paul Johnsen og Karen Jeilsø og Peter Madsen

 7.         Valg af formand.

 8          Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9          Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.

 10       Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant

 11       Valg af Junior/Stævneudvalg (max.6)

 12       Eventuelt.

 Vi håber mange interesserede børn og forældre vil deltage.

 

 Venlig Hilsen

Bestyrelsen PMR.

 

 


Copyright © Petersminde Ridecenter.