Fastelavn/ Generalforsamling

 

Vi har jo indkaldt til generalforsamling den 13-2 kl. 14.30
Vi forventer nu ikke at vi kan afholde den som vi plejer. Men,- virtuelt eller ej, vil vi forberede os bedst muligt. Derfor vil vi bede jer om at sende os en besked hvis: i har noget på hjertet vi skal diskutere, har lyst at deltage, eller hvad det nu måtte være der rør sig. Stort set hele det gamle junior-stævneudvalg ønsker at genopstille. De møder ikke fysisk op den dag. Men der er altid plads til nye

 

GENERALFORSAMLING PETERSMINDE RIDEKLUB

Indkaldt pr. 1-1.2021

Lørdag d.13-2-2021 kl. 14.30 På Petersminde Ridecenter i rytterstuen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forældre der er interesserede i at høre om foreningens arbejde, eller lyst til at give en hånd med ved nogle af vores arrangementer, er velkomne til at deltage. Er i forhindret i at komme, men gerne vil deltage i klubbens arbejde, hjælpe til ved arrangementer m.v. så giv besked til Inge, Alex eller en fra bestyrelsen.

Er du under 18 år, og ønsker at deltage i stævneudvalget, hører vi gerne fra dig. Det er super hyggeligt når vi mødes og planlægger forskellige arrangementer. J

 

Dagsorden:

 

1.         Valg af dirigent.

 

2.         Beretning.

 

3.         Valg af stemmetællere.

 

4.         Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

 

5.         Behandling af indkomne forslag

 

6.         Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Paul Johnsen, Karen Jeilsø og Peter Madsen

7.         Valg af formand.

 

8          Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 

9          Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.

 

10       Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant

 

11       Valg af Junior/Stævneudvalg (max.6)

 

12       Eventuelt.

 

Vi håber mange interesserede børn og forældre vil deltage.

 

 Venlig Hilsen

Bestyrelsen PMR.

 


Copyright © Petersminde Ridecenter.