Fastelavn/ Generalforsamling

Fastelavnsfest:
Søndag d. 22-2-2020 kl.13.00
 
Rideklubben inviterer til fastelavnshygge.
Ringridning (så husk ridehjælm), tøndeslagning, præmier til bedst udklædte m.v. Rideklubben byder endvidere på øl, sodavand og fastelavnsboller. Alle er velkomne

GENERALFORSAMLING PETERSMINDE RIDEKLUB

Indkaldt pr. 14-1.2020

Søndag d.22-02-2020 kl. 14.30 På Petersminde Ridecenter. Afholdes i rytterstuen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forældre der er interesserede i at høre om foreningens arbejde, eller lyst til at give en hånd med ved nogle af vores arrangementer, er velkomne til at deltage. Er i forhindret i at komme, men gerne vil deltage i klubbens arbejde, hjælpe til ved arrangementer m.v. så giv besked til Inge, Alex eller en fra bestyrelsen.

Er du under 18 år, og ønsker at deltage i stævneudvalget, hører vi gerne fra dig. Det er super hyggeligt når vi mødes og planlægger forskellige arrangementer. J

Dagsorden:

 1.         Valg af dirigent.

 2.         Beretning.

 3.         Valg af stemmetællere.

 4.         Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

 5.         Behandling af indkomne forslag

 6.         Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Susanne Larsen og Peter Madsen

 7.         Valg af formand.

 8          Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9          Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.

 10       Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant

 11       Valg af Junior/Stævneudvalg (max.6)

 12       Eventuelt.

 Vi håber mange interesserede børn og forældre vil deltage.

 

 Venlig Hilsen

Bestyrelsen PMR.

 

 


Copyright © Petersminde Ridecenter.