Generalforsamling og Fastelavn

Fastelavn
Lørdag d. 24-2-2024
 kl.13.00 

Rideklubben inviterer til fastelavnshygge.
Ringridning (så husk ridehjelm), tøndeslagning, præmier til bedst udklædte m.v.
Rideklubben byder endvidere på øl, sodavand og fastelavnsboller.

Alle er velkomne 

GENERALFORSAMLING PETERSMINDE RIDEKLUB
Indkaldt pr. 15-1.2024
Lørdag d.24-2-2024 kl. 14.30 På Petersminde Ridecenter i rytterstuen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forældre der er interesserede i at høre om foreningens arbejde, eller lyst til at give en hånd med ved nogle af vores arrangementer,
er velkomne til at deltage. Er i forhindret i at komme, men gerne vil deltage i klubbens arbejde, hjælpe til ved arrangementer m.v.
så giv besked til Inge, Alex eller en fra bestyrelsen.

Er du under 18 år, og ønsker at deltage i stævneudvalget, hører vi gerne fra dig. Det er super hyggeligt når vi mødes og planlægger forskellige arrangementer. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning
3. Valg af stemmetællere.
4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er: John Vester og Susanne Larsen
7. Valg af formand.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.
10. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant
11. Valg af Junior/Stævneudvalg (max.6)
12. Eventuel
Vi håber mange interesserede børn og forældre vil deltage.

Venlig Hilsen Bestyrelsen PMR.

Adresse:
Petersminde Ridecenter v/ Inge og Alex Birksted

Skamstrupvej 20B
4440 Mørkøv

Kontakt:
Telefon +45 59274156
E-mail: birksted@petersminde.com
Vi er også på FACEBOOK

Betaling:
Reg. nr. 3409 Konto nr. 7864833
MobilePay: 777676
Cvr. nr. 71032353

Copyright © Petersminde Ridecenter.